Хүний ген ямар гайхамшигтай гэдгийг батлах 18 зураг

Та аав, ээж, эмээ, өвөөтэйгөө ямар адилхан юм бэ гэж уулга алдахыг бишгүйдээ л сонсож байсан байх. Хүний ген удамшиж үр хүүхэд, ач зээ нь усны дусал мэт адилхан төрөх тохиолдол их байдаг. Түүнийг батлах эдгээр 18 гайхалтай зургийг хүлээн авна уу.

1. Аав ба охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.14.26 PM

2. Өндөр өвөг ба гуч

Screen Shot 2016-09-07 at 11.14.53 PM

3. Элэнц ба дөч /4 үеийн дараа/

Screen Shot 2016-09-07 at 11.15.19 PM

4. Эмээ ба зээ охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.15.28 PM

5. Аав ба хүү

Screen Shot 2016-09-07 at 11.15.39 PM

6. Аав ба хүү

Screen Shot 2016-09-07 at 11.15.49 PM

7. Аав ба хүү

Screen Shot 2016-09-07 at 11.16.01 PM

8. Хуланц ба тач /5 үе/

Screen Shot 2016-09-07 at 11.16.15 PM

9. Ээж ба охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.16.27 PM

10. Аав ба охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.16.36 PM

11. Аав ба хүү

Screen Shot 2016-09-07 at 11.16.46 PM

12. Аав, хүү, ач

Screen Shot 2016-09-07 at 11.16.57 PM

13. Ээж ба охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.17.18 PM

14. Аав ба охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.17.31 PM

15. Өвөө ба ач хүү

Screen Shot 2016-09-07 at 11.17.47 PM

16. Ээж ба охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.17.56 PM

17. Эмээ, ээж, охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.18.08 PM

18. Эмээ ба ач охин

Screen Shot 2016-09-07 at 11.18.29 PM

Харин та хэнтэйгээ адилхан бэ?

Мэдээ таалагдсан бол лайк дарна уу