ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЖЕНДЭРИЙН ОЙЛГОЛТ, МЭДЛЭГ ОЛГОЛОО

Арвайхээр хотод “Үндэсний болон салбарын жендэрийн бодлого төлөвлөлт, түүнийг орон нутагт хэрэгжүүлэх нь” хангайн бүсийн сургалт боллоо.

Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн төрийн байгууллагуудаас 400 гаруй төрийн албан хаагчийг хамруулсан тус сургалтаар жендэрийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэйгээр төлөвлөх, жендэрийн талаар олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн тулд салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулахаар зорьжээ.

Өвөрхангай аймаг жендерийн нөхцөл байдлын үнэлгээг "Эх нутгийн хөгжил" төрийн бус байгууллагаар хийлгэж байгаа бөгөөд үнэлгээний дүн, үндэсний болон салбаруудын жендерийн бодлоготой уялдуулж "Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах" дэд хөтөлбөрийг боловруулан хэрэгжүүлэх юм.

Б.Батчимэг

Мэдээ таалагдсан бол лайк дарна уу