Зөөврийн хяналтын камер ашиглан гэмт хэргээс сэргийлж байна

Цагдаагийн байгууллагаас нийслэд хулгайн гэмт хэрэг олноор үйлдэгддэг эмзэг цэгийн судалгааг гаргаж, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зорилгоор хяналтын камер байрлуулан ажиллаж байна.

Энэхүү зөөврийн хяналтын камерыг гэмт хэрэг үйлдэгдэх магадлалтай эмзэг цэгт өндөрлөг газар байрлуулж, ажиллуулснаар хулгайн гэмт хэргийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэхэд үр дүнтэй байна гэж Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөх хэлmсийн дарга, цагдаагийн хошууч П.Очбадрах ярилаа.

Дээрэм, булаалт, хулгайн гэмт хэрэг олноор үйлдэгддэг нийслэлийн гурван дүүргийн нутаг дэвсгэрт 100 гаруй хяналтын камерыг суурилуулж, түүний тусламжтайгаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, үйлдэл дээр таслан зогсоож, гэмт этгээдийг түргэн шуурхай илрүүлэн ажиллаж байна.

 

 

Мэдээ таалагдсан бол лайк дарна уу